Index

ELVEGRIS AS

Orgnr: 812532022

mobil: 911 04 998
adresse: c/o Truls Kristian Hauger, Furulia 44

id

2276

organisasjonsnummer

812532022

navn

ELVEGRIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Truls Kristian Hauger", "Furulia 44"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1356", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812532022

navn

ELVEGRIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Truls Kristian Hauger Furulia 44

forradrpostnr

1356

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

911 04 998

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812532022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5478667, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5474261}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4406}}, "journalnr": "2021301962", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812532022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4302072, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4272072}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1176595, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1176595}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5478667}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7300, "totalresultat": -7300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7152}, "driftsresultat": -7152, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 150}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7300}}]

Reserver mot visning?