Index

ELYSIAN EIENDOM AS

Orgnr: 821095212

adresse: Engavegen 3C

id

23517

organisasjonsnummer

821095212

navn

ELYSIAN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engavegen 3C"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "DAL", "postnummer": "2072", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821095212

navn

ELYSIAN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engavegen 3C

forradrpostnr

2072

forradrpoststed

DAL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2018

stiftelsesdato

01.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821095212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2427009, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4811250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4811250}}, "journalnr": "2021402133", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821095212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -253291, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -283291}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5064542, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 212473}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4852069}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4811250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -230302, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26041}, "driftsresultat": -26041, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -204261, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 42}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 204303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -230302}}]

Reserver mot visning?