Index

EMMA AS

Orgnr: 819204802

mobil: 452 14 256
adresse: Spjeldsvegen 67

id

18007

organisasjonsnummer

819204802

navn

EMMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spjeldsvegen 67"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅGOTNES", "postnummer": "5363", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819204802

navn

EMMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Spjeldsvegen 67

forradrpostnr

5363

forradrpoststed

ÅGOTNES

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

452 14 256

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819204802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1708222, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 685053, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 685048}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5}}, "journalnr": "2020430505", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819204802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49779, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19779}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 635274, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 635274}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 685053}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 22361, "totalresultat": 22361, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11}, "driftsresultat": -11, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27951, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27951}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27940}}]

Reserver mot visning?