Index

EMMERHOFF INVEST AS

Orgnr: 922031169

adresse: Svinnshammaren 35

id

362900

organisasjonsnummer

922031169

navn

EMMERHOFF INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svinnshammaren 35"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5416", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-14

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031169

navn

EMMERHOFF INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svinnshammaren 35

forradrpostnr

5416

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

14.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031169

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38682, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3356583, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3300000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56583}}, "journalnr": "2021164010", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031169"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3031036, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2981036}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 325547, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15606}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 309941}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3356583}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1788574, "totalresultat": 1788574, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12236}, "driftsresultat": -12236, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1800810, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1800862}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1788574}}]

Reserver mot visning?