Index

EMSERV AS

Orgnr: 912876543

mobil: 98 82 84 30
adresse: Betongveien 9

id

124520

organisasjonsnummer

912876543

navn

EMSERV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "28.990", "beskrivelse": "Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Betongveien 9"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876543

navn

EMSERV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Betongveien 9

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

28.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

27.11.2013

tlf

tlf_mobil

98 82 84 30

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.01.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876543

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 44054, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 230338, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13632}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 216706}}, "journalnr": "2021169800", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876543"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 210312, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 180312}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20027, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20027}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 230338}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4684, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 178890}, "driftsresultat": -5026, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 173865}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5058}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812890352 [navn] => EMSERV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "28.990", "beskrivelse": "Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912876543 [oppstartsdato] => 2013-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Betongveien 9"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?