Index

EN GROS AS

Orgnr: 818917392

adresse: Olav Selvaags plass 5

id

17265

organisasjonsnummer

818917392

navn

EN GROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Selvaags plass 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818917392

navn

EN GROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Selvaags plass 5

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2017

stiftelsesdato

09.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818917392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2150191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2172322, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1550000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 622322}}, "journalnr": "2020902593", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818917392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3985541, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4015541}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6157863, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6157863}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2172322}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1556294, "totalresultat": -1556294, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1583067}, "driftsresultat": -1378948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 204119}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -177346, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 940}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 178286}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1556294}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918989951 [navn] => EN GROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818917392 [oppstartsdato] => 2017-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Selvaags plass 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?