Index

ENCENT CAPITAL AS

Orgnr: 820371852

adresse: Strømsveien 97B

id

21175

organisasjonsnummer

820371852

navn

ENCENT CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsveien 97B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820371852

navn

ENCENT CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsveien 97B

forradrpostnr

2010

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.02.2018

stiftelsesdato

26.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820371852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2421517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 953759, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 953759}}, "journalnr": "2021463825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820371852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 793767, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 763767}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 159992, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159992}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 953759}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 288906, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33710}, "driftsresultat": -33710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 322616, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 352649}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30033}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 288906}}]

Reserver mot visning?