Index

ENDAL AS

Orgnr: 818814712

adresse: Romeveien 8

id

16970

organisasjonsnummer

818814712

navn

ENDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-05

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Romeveien 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4634", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818814712

navn

ENDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Romeveien 8

forradrpostnr

4634

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.04.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818814712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2315221, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27117, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26127}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 990}}, "journalnr": "2021363669", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818814712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17222, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9895, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9895}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27117}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26514, "totalresultat": -26514, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 159742}, "driftsresultat": -19465, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 140277}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8012, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8012}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27477}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207717 [navn] => ENDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818814712 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Romeveien 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4634", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?