Index

ENDO INVEST AS

Orgnr: 819205442

adresse: c/o Tannlege Ruth Gran, Jens Müllers gate 1

id

18009

organisasjonsnummer

819205442

navn

ENDO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tannlege Ruth Gran", "Jens Müllers gate 1"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jens Müllers gate 1"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819205442

navn

ENDO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tannlege Ruth Gran Jens Müllers gate 1

forradrpostnr

3110

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Jens Müllers gate 1

ppostnr

3110

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

19.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819205442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 60286, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5661025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2126878}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3534147}}, "journalnr": "2021190191", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819205442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4818055, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4688055}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 842970, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 842970}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5661025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 531366, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 995289}, "driftsresultat": 843790, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1839079}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -137203, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19961}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157164}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 706587}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819716242 [navn] => ENDO INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819205442 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tannlege Ruth Gran", "Jens Mu00fcllers gate 1"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?