Index

ENEBAKKVEIEN 300 HOLDING AS

Orgnr: 815083962

mobil: 994 78 050
adresse: Johan Scharffenbergs vei 91

id

7738

organisasjonsnummer

815083962

navn

ENEBAKKVEIEN 300 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Scharffenbergs vei 91"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815083962

navn

ENEBAKKVEIEN 300 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Scharffenbergs vei 91

forradrpostnr

0694

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.03.2015

stiftelsesdato

05.03.2015

tlf

tlf_mobil

994 78 050

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815083962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2166937, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90582676, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 69878906}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20703770}}, "journalnr": "2020916705", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815083962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15100000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15100000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 75482676, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29920}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 75452756}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90582676}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1870525, "totalresultat": 1870525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26272}, "driftsresultat": -26272, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1561341, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3900467}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2339126}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1535069}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913116224 [navn] => ENEBAKKVEIEN 300 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815083962 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-09-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?