Index

ENERGY & ICT INVEST AS

Orgnr: 888336052

tlf: 90 55 02 68
mobil: 905 50 268
adresse: Håkon Melbergs vei 16

id

71615

organisasjonsnummer

888336052

navn

ENERGY & ICT INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-22

naeringskode1

{"kode": "35.130", "beskrivelse": "Distribusjon av elektrisitet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håkon Melbergs vei 16"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1783", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-04-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888336052

navn

ENERGY & ICT INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håkon Melbergs vei 16

forradrpostnr

1783

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

35.130

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2005

stiftelsesdato

15.04.2005

tlf

90 55 02 68

tlf_mobil

905 50 268

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888336052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2083745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17466610, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9154901}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8311709}}, "journalnr": "2020835604", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888336052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11510172, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10510172}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5956438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5956438}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17466610}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 22769094, "totalresultat": 22769094, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 158053}, "driftsresultat": -158053, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22927146, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23000921}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73775}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 22769094}}]

Reserver mot visning?