Index

ENERSEN EIENDOM AS

Orgnr: 814950212

mobil: 970 15 133
adresse: Brekkeåsen 17

id

7427

organisasjonsnummer

814950212

navn

ENERSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-12

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brekkeåsen 17"], "kommune": "SKIPTVET", "landkode": "NO", "poststed": "SKIPTVET", "postnummer": "1816", "kommunenummer": "3015"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814950212

navn

ENERSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brekkeåsen 17

forradrpostnr

1816

forradrpoststed

SKIPTVET

forradrkommnr

3015

forradrkommnavn

SKIPTVET

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2015

stiftelsesdato

17.01.2015

tlf

tlf_mobil

970 15 133

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814950212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1832174, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8360769, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2769277}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5591492}}, "journalnr": "2020558761", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814950212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4573616, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4373616}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3787153, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1064516}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2722637}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8360769}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1804725, "totalresultat": 1804725, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5847522}, "driftsresultat": 2422291, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8269813}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -93921, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2010}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95931}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2328370}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923891064 [navn] => ENERSEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814950212 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brekkeu00e5sen 17"], "kommune": "SKIPTVET", "landkode": "NO", "poststed": "SKIPTVET", "postnummer": "1816", "kommunenummer": "3015"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?