Index

ENES BYGG AS

Orgnr: 819219842

adresse: c/o Frode Enes, Gardsvegen 63

id

18050

organisasjonsnummer

819219842

navn

ENES BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frode Enes", "Gardsvegen 63"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "ÆNES", "postnummer": "5475", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819219842

navn

ENES BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Frode Enes Gardsvegen 63

forradrpostnr

5475

forradrpoststed

ÆNES

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.06.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.08.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819219842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2266703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 995349, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 135872}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 859477}}, "journalnr": "2021228040", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819219842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 734424, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 524000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210424}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 260925, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 260925}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 995349}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34017, "totalresultat": 34017, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1824209}, "driftsresultat": 40666, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1864874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2950}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43616}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971828765 [navn] => ENES BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819219842 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frode Enes", "Gardsvegen 63"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "u00c6NES", "postnummer": "5475", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?