Index

ENEXCELL AS

https://www.enexcell.no

Orgnr: 811993352

mobil: 416 40 962
webside: www.enexcell.no
adresse: Røyskattvegen 9

id

1051

organisasjonsnummer

811993352

navn

ENEXCELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røyskattvegen 9"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48", "Ekstra Gjerdrum"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2024", "kommunenummer": "3032"}

hjemmeside

www.enexcell.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811993352

navn

ENEXCELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røyskattvegen 9

forradrpostnr

2022

forradrpoststed

GJERDRUM

forradrkommnr

3032

forradrkommnavn

GJERDRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 48 Ekstra Gjerdrum

ppostnr

2024

ppoststed

GJERDRUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

416 40 962

url

www.enexcell.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811993352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2406811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 569964, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 245863}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 324101}}, "journalnr": "2021370104", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811993352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 67598, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 37598}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 502366, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 336931}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 165435}}, "sumEgenkapitalGjeld": 569964}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 12923, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2292909}, "driftsresultat": 13418, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2306327}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3235, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9197}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5962}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16653}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912000842 [navn] => ENEXCELL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811993352 [oppstartsdato] => 2013-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8yskattvegen 9"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"} [links] => [] [hjemmeside] => www.enexcell.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48", "Ekstra Gjerdrum"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2024", "kommunenummer": "3032"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?