Index

ENGERSEN INVEST AS

Orgnr: 821087732

adresse: Idrettsveien 5

id

23491

organisasjonsnummer

821087732

navn

ENGERSEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsveien 5"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SØRUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821087732

navn

ENGERSEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Idrettsveien 5

forradrpostnr

1920

forradrpoststed

SØRUMSAND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2018

stiftelsesdato

12.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821087732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 22130, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 400782, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 782}}, "journalnr": "2021146316", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821087732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 380581, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 350581}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20201, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20201}}, "sumEgenkapitalGjeld": 400782}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 233611, "totalresultat": 233611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 233617, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 243818}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 233611}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821142512 [navn] => ENGERSEN INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821087732 [oppstartsdato] => 2018-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsveien 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8RUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?