Index

ENGLUND INVEST AS

Orgnr: 811576182

mobil: 906 00 526
adresse: Sveabakken 14

id

132

organisasjonsnummer

811576182

navn

ENGLUND INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-16

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sveabakken 14"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HOMMELVIK", "postnummer": "7550", "kommunenummer": "5031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811576182

navn

ENGLUND INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sveabakken 14

forradrpostnr

7550

forradrpoststed

HOMMELVIK

forradrkommnr

5031

forradrkommnavn

MALVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2013

stiftelsesdato

15.11.2012

tlf

tlf_mobil

906 00 526

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811576182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2132057, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8146061, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 91559}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8054503}}, "journalnr": "2020886788", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811576182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7494297, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 27834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7466463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 651765, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 651765}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8146061}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 759132, "totalresultat": 759132, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20838}, "driftsresultat": -20838, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 793894, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 793894}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 773056}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925515477 [navn] => ENGLUND INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811576182 [oppstartsdato] => 2020-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sveabakken 14"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HOMMELVIK", "postnummer": "7550", "kommunenummer": "5031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?