Index

ENSJØVEIEN 4 AS

Orgnr: 818047592

adresse: c/o Neptune Properties AS, Haakon VIIs gate 1

id

15019

organisasjonsnummer

818047592

navn

ENSJØVEIEN 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Neptune Properties AS", "Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Neptune Properties AS", "Postboks 1368 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818047592

navn

ENSJØVEIEN 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Neptune Properties AS Haakon VIIs gate 1

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Neptune Properties AS Postboks 1368 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

14.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818047592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2545775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18402256, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4256419}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14145837}}, "journalnr": "2021524416", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818047592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5981675, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4466974}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1514700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12420581, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8188173}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4232409}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18402256}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101747, "totalresultat": -101747, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 992495}, "driftsresultat": 50373, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1042869}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -180818, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11738}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 192557}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -130445}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918108319 [navn] => ENSJØVEIEN 4 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818047592 [oppstartsdato] => 2016-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Neptune Properties AS", "Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Neptune Properties AS", "Postboks 1368 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?