Index

ENSJØVEIEN UTVIKLING AS

Orgnr: 812118722

adresse: c/o NRP Procurator AS, Haakon VIIs gate 1

id

1364

organisasjonsnummer

812118722

navn

ENSJØVEIEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o NRP Procurator AS", "Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o NRP Procurator AS", "Postboks 1358 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812118722

navn

ENSJØVEIEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o NRP Procurator AS Haakon VIIs gate 1

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o NRP Procurator AS Postboks 1358 Vika

ppostnr

0113

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812118722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1526032, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 269628513, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 217675229}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 51953284}}, "journalnr": "2020241517", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812118722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 89284463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89284463}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 180344051, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10344051}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 170000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 269628513}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5700286, "totalresultat": -5700286, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 957290}, "driftsresultat": -957290, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4742997, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2790106}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7533103}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5700286}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912415333 [navn] => ENSJØVEIEN UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812118722 [oppstartsdato] => 2013-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o NRP Procurator AS", "Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o NRP Procurator AS", "Postboks 1358 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?