Index

ENZIAN AS

Orgnr: 811640522

adresse: Stjerneveien 40A

id

269

organisasjonsnummer

811640522

navn

ENZIAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-02

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stjerneveien 40A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0779", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811640522

navn

ENZIAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stjerneveien 40A

forradrpostnr

0779

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811640522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453011, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33000380, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3464529}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29535852}}, "journalnr": "2021422989", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811640522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27666772, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4260084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23406688}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5333608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5333608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33000380}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5755880, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81413}, "driftsresultat": -81413, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5884771, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7370261}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 427784}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5803358}}]

Reserver mot visning?