Index

EPIC TRONDHEIM AS

Orgnr: 820355512

adresse: Ladebekken 50

id

21131

organisasjonsnummer

820355512

navn

EPIC TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ladebekken 50"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7066", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820355512

navn

EPIC TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ladebekken 50

forradrpostnr

7066

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

04.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820355512

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2071215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 178596898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2651350}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 175945548}}, "journalnr": "2020822395", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820355512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2213318, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2183318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176383580, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176287129}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 96451}}, "sumEgenkapitalGjeld": 178596898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1824156, "totalresultat": 1824156, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32102162}, "driftsresultat": -1346244, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30755918}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3685025, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3685446}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 421}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2338780}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920930042 [navn] => EPIC TRONDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820355512 [oppstartsdato] => 2018-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirma DLA Piper Borway", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?