Index

EPLEMOS AS

Orgnr: 811621862

adresse: c/o Anders Abrahamsen, Risløkkveien 23E

id

230

organisasjonsnummer

811621862

navn

EPLEMOS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-04

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anders Abrahamsen", "Risløkkveien 23E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811621862

navn

EPLEMOS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Anders Abrahamsen Risløkkveien 23E

forradrpostnr

0580

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2013

stiftelsesdato

14.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811621862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1988587, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30033, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30033}}, "journalnr": "2020767654", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811621862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30033}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30033}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2}}]

Reserver mot visning?