Index

ERCO LIGHTING AS

https://www.erco.com

Orgnr: 815176782

tlf: 24 14 82 00
webside: www.erco.com
adresse: Elveveien 85

id

7949

organisasjonsnummer

815176782

navn

ERCO LIGHTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.473", "beskrivelse": "Engroshandel med belysningsutstyr"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elveveien 85"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1958-01-02

hjemmeside

www.erco.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815176782

navn

ERCO LIGHTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elveveien 85

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.473

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1958

tlf

24 14 82 00

tlf_mobil

url

www.erco.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815176782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4524596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4524596}}, "journalnr": "2021267469", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815176782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4093510, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4123510}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8618106, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8618106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4524596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1087723, "totalresultat": -1087723, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24869349}, "driftsresultat": -787323, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24082026}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -300400, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 308}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 300708}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1087723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971752963 [navn] => ERCO LIGHTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.473", "beskrivelse": "Engroshandel med belysningsutstyr"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815176782 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elveveien 85"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.erco.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?