Index

ERIK ALFRED AS

Orgnr: 918100458

adresse: Nulandsvegen 7

id

246955

organisasjonsnummer

918100458

navn

ERIK ALFRED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.031", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nulandsvegen 7"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "GYLAND", "postnummer": "4436", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918100458

navn

ERIK ALFRED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nulandsvegen 7

forradrpostnr

4436

forradrpoststed

GYLAND

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.031

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918100458

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86304, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35645, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7491}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28154}}, "journalnr": "2021221186", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918100458"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 63830}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7674, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7674}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22593, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26341}, "driftsresultat": -26341, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26341}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918183973 [navn] => ERIK ALFRED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.031", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918100458 [oppstartsdato] => 2016-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nulandsvegen 7"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "GYLAND", "postnummer": "4436", "kommunenummer": "4207"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?