Index

ERLING HALVORSEN AS

Orgnr: 812287052

adresse: Briggvegen 24

id

1726

organisasjonsnummer

812287052

navn

ERLING HALVORSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Briggvegen 24"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1972-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812287052

navn

ERLING HALVORSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Briggvegen 24

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

04.10.1972

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812287052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57454, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12183869, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12183869}}, "journalnr": "2021186852", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812287052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11218213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2894000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8324213}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 965656, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 965656}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12183869}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2040479, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16456}, "driftsresultat": -16456, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2056935, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2065074}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2040479}}]

Reserver mot visning?