Index

ERLING RØD EIENDOM AS

Orgnr: 815549872

adresse: Sagveien 7

id

8846

organisasjonsnummer

815549872

navn

ERLING RØD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sagveien 7"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1814", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1961-12-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 106"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1801", "kommunenummer": "3014"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815549872

navn

ERLING RØD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sagveien 7

forradrpostnr

1814

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 106

ppostnr

1801

ppoststed

ASKIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

27.12.1961

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815549872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2559121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18070715, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12403091}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5667624}}, "journalnr": "2021540513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815549872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11478762, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1960000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9518762}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6591953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1864095}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4727858}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18070715}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1324169, "totalresultat": 1324169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 810497}, "driftsresultat": 1589503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2400000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44157, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 297279}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 253121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1633661}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982614139 [navn] => ERLING RØD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815549872 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sagveien 7"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1814", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 106"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1801", "kommunenummer": "3014"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?