Index

ESH AS

Orgnr: 812319302

adresse: c/o Geir Severinsen, Stasjonsvegen 21C

id

1802

organisasjonsnummer

812319302

navn

ESH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Severinsen", "Stasjonsvegen 21C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5221", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812319302

navn

ESH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Severinsen Stasjonsvegen 21C

forradrpostnr

5221

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.08.2013

stiftelsesdato

25.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812319302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1966897, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27285, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4161}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23124}}, "journalnr": "2020712577", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812319302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2088}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12040, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12040}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27285}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927242826 [navn] => ESH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812319302 [oppstartsdato] => 2021-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Severinsen", "Stasjonsvegen 21C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5221", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?