Index

ESSENS VIGDIS DAGSPA AS

Orgnr: 818609582

adresse: Storgata 85

id

16370

organisasjonsnummer

818609582

navn

ESSENS VIGDIS DAGSPA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 85"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818609582

navn

ESSENS VIGDIS DAGSPA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 85

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.02.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818609582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6611042, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2287693}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4323349}}, "journalnr": "2021544236", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818609582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1088945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 588945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5522096, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4779266}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 742830}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6611042}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 577536, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17867830}, "driftsresultat": 624878, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18492709}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -47342, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7783}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 55125}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 577536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974141418 [navn] => ESSENS DAGSPA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 818609582 [oppstartsdato] => 1974-12-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 85"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?