Index

ESTHETIQUE NORGE AS

Orgnr: 811879452

adresse: Grenseveien 107

id

833

organisasjonsnummer

811879452

navn

ESTHETIQUE NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grenseveien 107"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0663", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6137 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0602", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811879452

navn

ESTHETIQUE NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grenseveien 107

forradrpostnr

0663

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6137 Etterstad

ppostnr

0602

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

19.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811879452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2021456571", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811879452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16953, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16953}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13047, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13047}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?