Index

ET HÅRSTUDIO EIDSVÅG AS

https://www.ethaarstudio.no

Orgnr: 811770892

tlf: 55 25 74 00
webside: www.ethaarstudio.no
adresse: Vollane 1

id

571

organisasjonsnummer

811770892

navn

ET HÅRSTUDIO EIDSVÅG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollane 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVÅG I ÅSANE", "postnummer": "5105", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 13 Eidsvåg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5876", "kommunenummer": "4601"}

hjemmeside

www.ethaarstudio.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811770892

navn

ET HÅRSTUDIO EIDSVÅG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollane 1

forradrpostnr

5105

forradrpoststed

EIDSVÅG I ÅSANE

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 13 Eidsvåg

ppostnr

5876

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

55 25 74 00

tlf_mobil

url

www.ethaarstudio.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811770892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2096981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 348562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19993}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 328569}}, "journalnr": "2020849524", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811770892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18898, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -81102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 329664, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 329664}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 348562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57820, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1365531}, "driftsresultat": -69417, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1296114}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1461, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 77}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1538}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -70878}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812013432 [navn] => ET HÅRSTUDIO EIDSVÅG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 811770892 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollane 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVu00c5G I u00c5SANE", "postnummer": "5105", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ethaarstudio.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 13 Eidsvu00e5g"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5876", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?