Index

ETLAND STAVE MAT AS

Orgnr: 820406982

adresse: Bøgata 55A

id

21272

organisasjonsnummer

820406982

navn

ETLAND STAVE MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøgata 55A"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "BØ I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820406982

navn

ETLAND STAVE MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøgata 55A

forradrpostnr

3800

forradrpoststed

BØ I TELEMARK

forradrkommnr

3817

forradrkommnavn

MIDT-TELEMARK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

29.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820406982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2263813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6013562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28661}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5984901}}, "journalnr": "2021226802", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820406982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1093397, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 593397}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4920166, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4918961}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1205}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6013562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 415041, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 56664197}, "driftsresultat": 475080, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 57139277}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1687, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2674}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 988}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 476766}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918647570 [navn] => REMA 1000 SKOGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 820406982 [oppstartsdato] => 2017-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8gata 55"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-03-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?