Index

ETU HOLDING AS

https://www.etuholding.com

Orgnr: 812225162

tlf: 92 03 84 07
mobil: 466 11 900
webside: www.etuholding.com
adresse: Grenseveien 99

id

1608

organisasjonsnummer

812225162

navn

ETU HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-19

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grenseveien 99"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0663", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

hjemmeside

www.etuholding.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812225162

navn

ETU HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grenseveien 99

forradrpostnr

0663

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

92 03 84 07

tlf_mobil

466 11 900

url

www.etuholding.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812225162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2276309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4076669, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4063400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13269}}, "journalnr": "2021300810", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812225162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4072971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 631346}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3441625}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3698, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3698}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4076669}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32532, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32536}, "driftsresultat": -32536, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32532}}]

Reserver mot visning?