Index

EU UTVIKLING AS

Orgnr: 917790884

adresse: Sandbrekkevegen 98

id

238781

organisasjonsnummer

917790884

navn

EU UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandbrekkevegen 98"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5225", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790884

navn

EU UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandbrekkevegen 98

forradrpostnr

5225

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

13.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790884

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2088479, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1660742, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1660742}}, "journalnr": "2020840652", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790884"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1660742, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39258}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1660742}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8856, "totalresultat": -8856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8515}, "driftsresultat": -8515, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -341, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 350}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8856}}]

Reserver mot visning?