Index

EUFEMIA HOLDING AS

Orgnr: 819018642

adresse: Holtveien 27D

id

17511

organisasjonsnummer

819018642

navn

EUFEMIA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-18

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtveien 27D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819018642

navn

EUFEMIA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtveien 27D

forradrpostnr

1177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.693

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.05.2017

stiftelsesdato

21.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819018642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12063, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12063}}, "journalnr": "2021380858", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819018642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12064, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17936}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5702, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5712}, "driftsresultat": -5712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5702}}]

Reserver mot visning?