Index

EURO SKO GRAN AS

Orgnr: 893642102

mobil: 909 42 357
adresse: Granstunet

id

81754

organisasjonsnummer

893642102

navn

EURO SKO GRAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granstunet"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o A. Hellum AS", "Torgvegen 4"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BRANDBU", "postnummer": "2760", "kommunenummer": "3446"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893642102

navn

EURO SKO GRAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granstunet

forradrpostnr

2750

forradrpoststed

GRAN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

c/o A. Hellum AS Torgvegen 4

ppostnr

2760

ppoststed

BRANDBU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2009

stiftelsesdato

28.01.2009

tlf

tlf_mobil

909 42 357

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893642102

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1937334, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3288067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 592444}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2695623}}, "journalnr": "2020675960", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893642102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1573814, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1473814}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1714253, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 601187}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1113066}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3288067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 213198, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5007905}, "driftsresultat": 261706, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5269611}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14405, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23053}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8648}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 276111}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971671947 [navn] => EURO SKO GRAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 893642102 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granstunet"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2711", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o A. Hellum AS", "Torgvegen 4"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BRANDBU", "postnummer": "2760", "kommunenummer": "3446"} [datoEierskifte] => 2009-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?