Index

EUROPEAN DRILLING AS

Orgnr: 819336792

adresse: Kokstadflaten 31

id

18362

organisasjonsnummer

819336792

navn

EUROPEAN DRILLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 31"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819336792

navn

EUROPEAN DRILLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadflaten 31

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.07.2017

stiftelsesdato

01.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819336792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1862960, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1098804, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1098804}}, "journalnr": "2020587008", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819336792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 940358, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 790358}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 158445, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158445}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1098804}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 284914, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1065009}, "driftsresultat": 364580, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1429588}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 760, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1078}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 318}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 365340}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919431245 [navn] => EUROPEAN DRILLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819336792 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 31"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?