Index

EUROTECH COMPUTER SERVICES NORWAY AS

Orgnr: 812355252

mobil: 957 71 442
adresse: Sundmoen næringsområde 4

id

1884

organisasjonsnummer

812355252

navn

EUROTECH COMPUTER SERVICES NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundmoen næringsområde 4"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812355252

navn

EUROTECH COMPUTER SERVICES NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundmoen næringsområde 4

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

3301

ppoststed

HOKKSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.08.2013

stiftelsesdato

20.08.2013

tlf

tlf_mobil

957 71 442

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812355252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1849126, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22312364, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2881675}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19430689}}, "journalnr": "2020574163", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812355252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 716441, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 46834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 669607}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21595923, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14765253}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6830670}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22312364}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110064, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75377480}, "driftsresultat": 487786, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 75865267}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -343297, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 714121}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1057418}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 144489}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912382923 [navn] => EUROTECH COMPUTER SERVICES NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812355252 [oppstartsdato] => 2013-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sundmoen nu00e6ringsomru00e5de 4"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?