Index

EURUS ENERGY NORWAY AS

Orgnr: 892482152

tlf: 52 98 60 90
adresse: Buevegen 808

id

79661

organisasjonsnummer

892482152

navn

EURUS ENERGY NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buevegen 808"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høg-Jæren Energipark", "Buevegen 808"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1121"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892482152

navn

EURUS ENERGY NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buevegen 808

forradrpostnr

4360

forradrpoststed

VARHAUG

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

Høg-Jæren Energipark Buevegen 808

ppostnr

4360

ppoststed

VARHAUG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2008

stiftelsesdato

03.03.2008

tlf

52 98 60 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

892482152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376809, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13958285, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13958285}}, "journalnr": "2021317233", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892482152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10849023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10049023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3109261, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3109261}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13958285}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4032902, "totalresultat": 4032902, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5566566}, "driftsresultat": 5270811, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10837376}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -99613, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -96744}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2869}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5171197}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994590073 [navn] => EURUS ENERGY NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 892482152 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buevegen 808"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8g-Ju00e6ren Energipark", "Buevegen 808"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1121"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?