Index

EVA MIA INTERIØR AS

Orgnr: 812021222

mobil: 971 25 472
adresse: C/O Marte Flatejord, Rosenlundgata 6B

id

1114

organisasjonsnummer

812021222

navn

EVA MIA INTERIØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Marte Flatejord", "Rosenlundgata 6B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0474", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812021222

navn

EVA MIA INTERIØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Marte Flatejord Rosenlundgata 6B

forradrpostnr

0474

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.913

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

971 25 472

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812021222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2123125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -121491, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -121491}}, "journalnr": "2020889030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812021222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -494218, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -534218}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 515321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 194339}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 320982}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21103}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2551, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8421}, "driftsresultat": -2551, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5870}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2551}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912236331 [navn] => EVA MIA INTERIØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kju00f8kkenutstyr, mu00f8bler og innredningsartikler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812021222 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Marte Flatejord", "Rosenlundgata 6B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0474", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?