Index

EVENDO AS

Orgnr: 811804932

adresse: Karl Johans gate 6

id

639

organisasjonsnummer

811804932

navn

EVENDO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogmorabben 9"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2053", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811804932

navn

EVENDO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karl Johans gate 6

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Skogmorabben 9

ppostnr

2053

ppoststed

JESSHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2013

stiftelsesdato

25.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811804932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2592821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3629004, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2071902}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1557102}}, "journalnr": "2021579294", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811804932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1458776, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1428776}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2170228, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2170228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3629004}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 542456, "totalresultat": 542456, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6499779}, "driftsresultat": 581673, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7081451}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39217, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4124}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43341}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 542456}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911866005 [navn] => EVENDO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 811804932 [oppstartsdato] => 2013-03-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogmorabben 9"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2053", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?