Index

EVENES BYGDESERVICE AS

Orgnr: 812172352

mobil: 911 65 976
adresse: Østervik

id

1473

organisasjonsnummer

812172352

navn

EVENES BYGDESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østervik"], "kommune": "EVENES", "landkode": "NO", "poststed": "BOGEN I OFOTEN", "postnummer": "8533", "kommunenummer": "1853"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812172352

navn

EVENES BYGDESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østervik

forradrpostnr

8533

forradrpoststed

BOGEN I OFOTEN

forradrkommnr

1853

forradrkommnavn

EVENES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.07.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

911 65 976

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812172352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13578, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 116319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 116319}}, "journalnr": "2021137871", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812172352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 77074, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39245, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39245}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 116319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80465, "totalresultat": 80465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 268446}, "driftsresultat": 80458, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 348904}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 80465}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976360621 [navn] => EVENES BYGDESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812172352 [oppstartsdato] => 1995-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stervik"], "kommune": "EVENES", "landkode": "NO", "poststed": "BOGEN I OFOTEN", "postnummer": "8533", "kommunenummer": "1853"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?