Index

EVENT & HAPPENINGS AS

Orgnr: 812555472

adresse: Rambergveien 10A

id

2334

organisasjonsnummer

812555472

navn

EVENT & HAPPENINGS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rambergveien 10A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3115", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812555472

navn

EVENT & HAPPENINGS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rambergveien 10A

forradrpostnr

3115

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812555472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1943074, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 900788, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56684}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 844104}}, "journalnr": "2020681554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812555472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 151066, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 121066}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 749723, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 749217}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 506}}, "sumEgenkapitalGjeld": 900788}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3103150}, "driftsresultat": 56499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3159649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 80, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 379}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 299}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 56579}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912573877 [navn] => EVENT & HAPPENINGS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812555472 [oppstartsdato] => 2013-09-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rambergveien 10A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3115", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?