Index

EVENTLEDERNE AS

Orgnr: 812070312

mobil: 988 88 833
adresse: Arendalsgata 22

id

1229

organisasjonsnummer

812070312

navn

EVENTLEDERNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arendalsgata 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0463", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1220"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3009", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812070312

navn

EVENTLEDERNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arendalsgata 22

forradrpostnr

0463

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1220

ppostnr

3009

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.012

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

988 88 833

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812070312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1980267, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1268430, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 878772}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 389658}}, "journalnr": "2020725507", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812070312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 253353, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 223353}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1015077, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 268054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 747023}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1268430}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 176946, "totalresultat": 176946, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1930461}, "driftsresultat": 272514, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2202975}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44895, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44953}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 227619}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912156184 [navn] => EVENTLEDERNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812070312 [oppstartsdato] => 2013-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arendalsgata 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0463", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1220"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3009", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?