Index

EVO ENTREPRENØR AS

Orgnr: 819087032

mobil: 995 34 391
adresse: Leinbakkan 142

id

17704

organisasjonsnummer

819087032

navn

EVO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leinbakkan 142"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7089", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819087032

navn

EVO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leinbakkan 142

forradrpostnr

7089

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.06.2017

stiftelsesdato

08.05.2017

tlf

tlf_mobil

995 34 391

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819087032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2069843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4959736, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1330556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3629179}}, "journalnr": "2020820519", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819087032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 812442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 782442}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4147294, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3471092}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 676202}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4959736}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 877136, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18187578}, "driftsresultat": 1285751, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19473328}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -255758, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 997}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 256755}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1029993}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919172215 [navn] => EVO ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819087032 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leinbakkan 142"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7089", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?