Index

EVO FRANCHISE AS

Orgnr: 811739022

adresse: Karenslyst allé 50

id

493

organisasjonsnummer

811739022

navn

EVO FRANCHISE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.400", "beskrivelse": "Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allé 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811739022

navn

EVO FRANCHISE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst allé 50

forradrpostnr

0279

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.03.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811739022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1789134, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3026809, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3026809}}, "journalnr": "2020514553", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811739022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 165986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65986}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2860823, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2846667}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14156}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3026809}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24032, "totalresultat": -24032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2635560}, "driftsresultat": 4286, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2639846}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35096, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28528}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63624}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30810}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916393245 [navn] => EVO FRANCHISE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.400", "beskrivelse": "Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811739022 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allu00e9 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?