Index

EXLEVEL AS

Orgnr: 812221302

mobil: 915 25 978
adresse: Igesund

id

1603

organisasjonsnummer

812221302

navn

EXLEVEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Igesund"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVÅG", "postnummer": "6090", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812221302

navn

EXLEVEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Igesund

forradrpostnr

6090

forradrpoststed

FOSNAVÅG

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

915 25 978

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812221302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65204, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118585, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 118585}}, "journalnr": "2021197117", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812221302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -444976, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -574976}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 563561, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 169740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 393821}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118585}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -122960, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 810611}, "driftsresultat": -122964, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 687648}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -122960}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998394457 [navn] => EXLEVEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812221302 [oppstartsdato] => 2012-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Igesund"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVu00c5G", "postnummer": "6090", "kommunenummer": "1515"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?