Index

EXPANSE AS

Orgnr: 917792313

adresse: Karvesvingen 2

id

238821

organisasjonsnummer

917792313

navn

EXPANSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karvesvingen 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekebergveien 307"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1166", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917792313

navn

EXPANSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karvesvingen 2

forradrpostnr

0579

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Ekebergveien 307

ppostnr

1166

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.10.2016

stiftelsesdato

20.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917792313

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2484547, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1927094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 253721}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1673372}}, "journalnr": "2021456177", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917792313"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 666905, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 138000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 528905}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1260188, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 812485}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 447704}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1927094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 298905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5424616}, "driftsresultat": 379341, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5803957}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -80436, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2565}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 83001}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 298905}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917887268 [navn] => EXPANSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 917792313 [oppstartsdato] => 2016-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karvesvingen 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekebergveien 307"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1166", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?