Index

EXPIRA AS

Orgnr: 811824062

mobil: 917 67 834
adresse: Kjøpmannsgata 34

id

687

organisasjonsnummer

811824062

navn

EXPIRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.111", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøpmannsgata 34"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811824062

navn

EXPIRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøpmannsgata 34

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

917 67 834

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811824062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2285425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 598930, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 436976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 161954}}, "journalnr": "2021312993", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811824062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 563371, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 533371}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35558, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35558}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 598930}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -96007, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 527498}, "driftsresultat": -122998, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 404500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -87, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 127}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -123085}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911835266 [navn] => EXPIRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.111", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811824062 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8pmannsgata 34"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?