Index

EXPO PROPERTY HANDEL 1 AS

Orgnr: 822715842

adresse: Nedre Skøyen vei 3

id

28719

organisasjonsnummer

822715842

navn

EXPO PROPERTY HANDEL 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Skøyen vei 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822715842

navn

EXPO PROPERTY HANDEL 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Skøyen vei 3

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.05.2019

stiftelsesdato

11.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822715842

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2201493, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 92348116, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88846860}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3501256}}, "journalnr": "2020962875", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822715842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1260257, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1224257}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 91087859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6087859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 85000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 92348116}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1224257, "totalresultat": 1224257, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1967620}, "driftsresultat": -1917620, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3141877, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5004633}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1862756}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1224257}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822981062 [navn] => EXPO PROPERTY HANDEL 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822715842 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Sku00f8yen vei 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?