Index

EXSTO OFFSHOREUTDANNING AS

Orgnr: 811836982

adresse: Stiklestadveien 1

id

722

organisasjonsnummer

811836982

navn

EXSTO OFFSHOREUTDANNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Exsto Holding AS", "Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811836982

navn

EXSTO OFFSHOREUTDANNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stiklestadveien 1

forradrpostnr

7041

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Exsto Holding AS Stiklestadveien 1

ppostnr

7041

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811836982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251163, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2311538, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 86963}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2224575}}, "journalnr": "2021218745", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811836982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 133496, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 103496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2178043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2178043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2311538}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 995735, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18201166}, "driftsresultat": 1270866, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19472032}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5716, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4476}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -1240}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1276582}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911848015 [navn] => EXSTO OFFSHOREUTDANNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811836982 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Exsto Holding AS", "Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?