Index

EYDE MOORING SOLUTIONS AS

Orgnr: 820351452

adresse: Industritoppen 1

id

21119

organisasjonsnummer

820351452

navn

EYDE MOORING SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820351452

navn

EYDE MOORING SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industritoppen 1

forradrpostnr

4848

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.02.2018

stiftelsesdato

14.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820351452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2431481, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4843622, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88065}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4755557}}, "journalnr": "2021399069", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820351452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3270721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1070721}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1572901, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1569901}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4843622}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 932466, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9368605}, "driftsresultat": 1168179, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10536784}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27936, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109315}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1196114}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920386946 [navn] => EYDE MOORING SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 820351452 [oppstartsdato] => 2018-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?